Έλεγχος ποιότητας δέρματος

O έλεγχος ποιότητας δέρματος συνίσταται στη μέτρηση του βάθους των ρυτίδων, του εύρους των πόρων, της έντασης των πανάδων, των επίπεδων των πορφυρινών ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των θεραπειών μας στο δέρμα.

Έλεγχος ποιότητας δέρματος

Title:

Description:

Έλεγχος ποιότητας δέρματος

Category
Πρὀσωπο
Περίοδος ανάρρωσης
καμμία
Συνιστώμενοι ασθενείς
25-85 χρονών

Copyright by Maria Kardasi 2022. All rights reserved.